Soccer #Livescore: (QAT-QSL) #AlKharaitiyat vs #AlShahaniya: 0-1.